دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلي > آموزش > اصلاح نمره > اشکالات درج نمره  
عنوان فرم
نام و نام خانوادگی و کد دین پژوهی : *
نام درس، ترم اخذ، نام استاد و شرح مشکل : *
کانال تلگرام و سروش
اوقات شرعی

 

 
آدرس: خیابان فاطمی غربی، روبروی کانون
بازنشستگان ارتش، حوزه دانشجویی فاطمی،
طبقه اول، واحد خواهران
                   
تلفن: 84222507- 63484 داخلی 114
 

ایمیل:  noor.hdsb@gmail.com