عناوین کارگاه های ارایه شده :

عنوان کارگاه گزارش کار تصاویر

کارگاه موسسه ریحانه النبی

 

 دانلود    

کارگاه کودک استراتژیک
دانلود

کارگاه طلایه داران عفاف و حجاب

دانلود
کارگاه اصول و ضوابط اموزش فلسفه اسلامی به کودک دانلود