829
حوزه علوم اسلامي دانشگاهیان مركز فاطمي-خواهران - نیمسال دوم 92-91
نیمسال دوم 92-91
 

آرشیو جزوات متنی

نیمسال دوم 92-91

نام درس نام استاد لینک
مفاهیم قرآن 5- مبانی استاد فشارکی دانلود
اسلام شناسی 2 استاد خسرو پناه دانلود
انسان شناسی- میزان الحکمه استاد فیاض بخش دانلود
اسلام شناسی 2- قسمت دوم
استاد خسرو پناه دانلود
جريان شناسي 2- تصوف استاد محرابي دانلود
اخلاق- جلسات 1 الي 10 استاد فياض بخش دانلود
جريان شناسي 2- وهابیت
- دانلود
مفاهیم قرآن 5- امتحان پایان ترم
استاد فشارکی دانلود
جريان شناسي 2-فراماسونری - دانلود

عنوان

آدرس : خیابان فاطمی غربی، روبروی کانون بازنشتگان ارتش، حوزه دانشجویی شهید بهشتی، طبقه دوم، واحد خواهران

تلفن : 84222507 - 63484 داخلی 114

ایمیل : fatemisister@gmail.com