چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٣
  • برگزاری کارگاه آموزشی خانم دکتر سخایی به زبان انگلیسی چهارشنبه ٥ آذر
    مرکز اسلامی زبان انگلیسی برگزار می کند: کارگاه خانم دکتر سخایی به زبان انگلیسی با موضوع تبلیغ، مخاطب شناسی و شیوه های صحیح عزاداری و تبلیغ برای امام حسین(ع)

  • دریافت جزوات درسی
    ترم دوم 93-92

  • هدف عالی قیام حسین (ع) از زبان خود امام

امام حسین(ع) فرمودند :

هر که خدا را آنگونه که سزاوار اوست، بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.