پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٣
  • ثبت نام قطعي وروذي هاي جديدمهر٩٣
    ثبت نام قطعي وروnي هاي جديدمهر٩٣ به صورت حضوري ٢٣ شهريورماه

  • زمان انتخاب واحد حوزه اعلام شد.
    زمان انتخاب واحد حوزه اعلام شد.

  • هدف عالی قیام حسین (ع) از زبان خود امام

امام حسین(ع) فرمودند :

هر که خدا را آنگونه که سزاوار اوست، بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.