شنبه ١١ بهمن ١٣٩٣
  • معرفی مرکز خواهران فاطمی

  • اسامی پذیرفته شدگان بهمن 93 حوزه خواهران فاطمی

  • زمان انتخاب واحد ترم بهمن 93 حوزه خواهران فاطمی

پیامبر اکرم(ص) فرمودند :

هر كس دوست دارد خداوند هنگام سختى ها و گرفتارى ها دعاى او را اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند.