سه شنبه ٠٢ دی ١٣٩٣
  • معرفی مرکز خواهران فاطمی

  • هدف عالی قیام حسین (ع) از زبان خود امام

  • دریافت جزوات درسی
    ترم دوم 93-92

امام حسین(ع) فرمودند :

هر که خدا را آنگونه که سزاوار اوست، بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.